Spring til indhold

Skolebestyrelsesvalg

Vil du være med til at forme fremtidens skole? Så stil op til skolebestyrelsen. Opdateret 20/04-21: Valget til begge skolebestyrelser er afsluttet med fredsvalg.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2021 en ny skolestruktur gældende pr. 1 august 2021.

Den nye skolestruktur betyder, at de nuværende fire distriktsskoler ophører og i stedet etableres 11 selvstændige skoler med egen skoleleder, skolebestyrelse og elevråd. Strukturen skal understøtte en mere lokal forankret folkeskole, hvor afstanden mellem forældre, medarbejdere og ledere er så kort som mulig.

Det indebærer, at de nuværende bestyrelser fratræder til august, og at der skal vælges nye bestyrelser.

Skolebestyrelsesvalget i Område Holbæk By

I vores skoledistrikt skal der vælges nye bestyrelser til skolerne herunder. I kan ud for hver skole se, hvornår der afholdes opstillingsmøder:

Absalon og Orø skole: Opstillingsmøde afholdes torsdag den 18. marts kl. 16.00.

Bjergmarkskolen: Opstillingsmøde afholdes torsdag den 18. marts kl. 16.30.

Det er de nuværende skolebestyrelser og ledelser, der er ansvarlige for afvikling af valgene efter gældende regler.

Opstillingsmøderne

Opstillingsmøderne afholdes virtuelt via det link, der er sendt ud på Aula. På mødet vil der blive fortalt om skolebestyrelsens arbejde generelt, om bestyrelsens sammensætning, og der vil blive orienteret om de mange vigtige og spændende opgaver, der venter de nye bestyrelser.

Først og fremmest skal vi have en god opstart af alle skoler i den nye struktur. Men derudover får bestyrelserne bl.a. en vigtig rolle i arbejdet med ”Børnenes Skole” – det Frihedsforsøg, der sikrer alle skoler i Holbæk mulighed for at lave skole på helt nye måder med færre rammer end i dag.

Hvordan stiller du op til bestyrelsen:

Er du interesseret i at stille op, så kan det ske på opstillingsmøderne, eller det kan ske ved direkte henvendelse til skolens leder. Sidste frist for at meddele ønske om opstilling vil være 7. april 2021. Herefter vil valgbestyrelsen undersøge mulighed for fredsvalg – dvs. muligheden for at de opstillede kandidater kan aftale det videre forløb – og hvis det ikke er muligt, vil valgbestyrelsen igangsætte en digital afstemning.

Hvem kan stille op til bestyrelsen:

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Andre personer kan tillægges valgret og valgbarhed, f.eks. plejeforældre og andre. Reglerne kan læses her.

Skulle du være i tvivl om du kan stille op eller stemme, så kontakt din nuværende skole.

Hvordan sammensættes de nye bestyrelser:

De nuværende bestyrelser beslutter sammensætningen af de nye bestyrelser. Dog gælder følgende:

  • Der skal være et flertal af forældrerepræsentanter
  • Der skal være mindst én forældrerepræsentant fra hver afdeling
  • Evt. specialklasserækker skal repræsenteres
  • Der skal være mindst to medarbejdere og mindst én elev
  • Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til to repræsentanter fra lokalområdet repræsenteres

På opstillingsmøderne orienteres om de lokale skolers sammensætning af bestyrelser.

Valgperioden

Den første valgperiode til bestyrelserne vil være på ét år. Dette skyldes, at der altid skal være valg til skolebestyrelser i året efter et kommunalvalg. Der vil blive udskrevet ordinære skolebestyrelsesvalg i foråret 2022, hvor valgperioden vil blive på de sædvanlige 4 eller 2 år.

Spørgsmål i forbindelse med skolebestyrelsesvalget rettes til ledelsen på jeres nuværende skole.

Vi håber, at mange af jer vil deltage i opstillingsmøderne og at I vil være med til at få sammensat en bestyrelse, der kan være med til at gøre vores skole til et sted, hvor vores børn både trives og lærer.

 

Opdateret 20/4-21: Valget til skolebestyrelsen er afsluttet

Opstillingsmøder til de to skolebestyrelser er gennemført, og ved begge steder er valget end med fredsvalg.

Når Bjergmarkskolen fra 1. august bliver en selvstændig skole, bliver det med følgende forældre i skolebestyrelsen: Jasper Viltoft, Kristian Frydkjær, Ida Tømmerholt, Jesper Dissing og May-Brit Bulow. Derudover er der valgt to suppleanter: Sisse Clementsen og Thomas Ziegler Larsen.

På Absalon og Orø skole er følgende forældre valgt ind i bestyrelsen pr. 1. august: Nis Rømer, Kirstine Stenz, Kathrine Kjærgaard, Brit Enevoldsen og Afshaa Shafiq. Derudover er Søren Therkelsen valgt til suppleant.

Tillykke med valget!

Tidsplan for skolebestyrelsesvalget

Følg med i de vigtige datoer for skolebestyrelsesvalget

Uge 10: Skolen udsender information til alle valgberettigede

Uge 11: Der afvikles opstillingsmøde på hver enkelt af de nye skoler (møder afvikles virtuelt)

7. april: Sidste frist for kandidatopstilling

14. april: Valgbestyrelserne undersøger mulighed for fredsvalg og inviterer ellers til valghandling

27. april: Evt. afstemning afsluttet (afstemning afvikles digitalt)

1. august: De nye bestyrelser tiltræder, men det kan aftales, at de bliver involveret i arbejdet tidligereFeedback

Sidst opdateret

20.04.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen