Spring til indhold

Filter

Skolens ledelse og bestyrelse

Holbæk By Skoles ledelse består af en områdeleder, en administrativ leder samt otte pædagogiske ledere med hver deres særlige funktioner. Skolebestyrelsen har 15 medlemmer, der hver især repræsenterer enten forældre, elever, ledelse eller medarbejdere fra en af de tre skoleafdelinger. Ved hjælp af filterfunktionen øverst på siden kan du hurtigt finde oplysninger om de enkelte ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Henter indhold

Ingen elementer fundet

Områdeleder
Per Gjerrild

Konstitueret skole- og områdeleder, Holbæk By Skole

Tlf. 72 36 60 65  - mail: pergj@holb.dk

Ansvarsområder: skoleleder, ledelse af ledere, sekretær for skolebestyrelsen

 


Administrativ leder
Irene Fogh Hauskov

Administrativ leder, Holbæk By Skole

Tlf. 72 36 45 51 - mail: irfoh@holb.dk

Ansvarsområder: Ledelse af administrationen for skole og dagtilbud

Baggrund: Uddannet sociolog i 2001 fra Københavns Universitet og Diplom i Ledelse 2020. Arbejdet som HR-konsulent i Københavns og Sorø Kommune, chefkonsulent i Økonomi, Strategi og Analyse i Holbæk Kommune samt chefkonsulent i HUSC- Holbæk Uddannelses- og Studiecenter.


Pædagogiske ledere
Michael Larsen

Pædagogisk og daglig leder, Absalonskolen

Tlf. 72 36 73 82 - mail: mil@holb.dk

Ansvarsområder: 4 – 9. klasse, modtagelsesklasser, udvikling af idrætsfaget og teknologiforståelse, medlem af skolebestyrelsen

Baggrund: Uddannet lærer i 1983 fra Holbæk Seminarium. Arbejdet som lærer og senere afdelingsleder på Søndre Skole. Fulgte med som leder, da Søndre Skole og Slotsmarkskolen blev lagt sammen på den nye Absalonskolen i 2005.


Lasse Lyø Rahbek


Pædagogisk leder, Absalonskolen

Tlf. 72 36 86 27 - mail: lasra@holb.dk

Ansvarsområder: 0.-3. årgang, specialtilbud på Absalon og en del af Holbæk By Skoles ressourcecenter

Baggrund: Uddannet lærer i 2010 fra Zahles Seminarium. Arbejdet som støttepædagog på Martha Hjemmet for børn med særlige behov, inklusionspædagog på Ålholm Skole i Valby og koordinator for Ålholms Skoles elevsagsarbejde samt konstitueret souschef.


Anne Gøthche Hansen SFO


Pædagogisk leder, Absalonskolen og Bjergmarkskolen

Tlf. 72 36 47 57 - mail: aha@holb.dk

Ansvarsområder: SFO Bjergmarkskolen, SFO Absalonskolen, skolepædagoger og samarbejdet mellem pædagoger og lærere

Baggrund: Uddannet pædagog i 1979 fra Børnehave- og Fritidsseminariet, Frøbelseminariet i Roskilde. Arbejdet som SFO-leder på Slotsmarkskolen og fulgte med som leder, da Søndre Skole og Slotsmarkskolen blev lagt sammen på den nye Absalonskolen i 2005. Senere SFO-leder på Bjergmarkskolen.


Jakob Lindquist Petersen

Pædagogisk leder, Bjergmarkskolen

Tlf. 72 36 86 29 - mail: jakp@holb.dk

Ansvarsområder: 6.-9. årgang

Baggrund: Uddannet lærer i 2011 fra UCC. Arbejdet som lærer og inklusionsvejleder på Jyllinge Skole og senere som pædagogisk leder med ansvar for SFO og indskoling på Jyllinge Skole.


Anja Birkedal Nyhave

Pædagogisk leder, Bjergmarkskolen

Tlf. 72 36 25 35 - mail: anjjo@holb.dk

Ansvarsområder: 1.-5. årgang

 


Mads-Kristian Lehmann Olsen

Pædagogisk leder Ressourcecenter, Bjergmarkskolen

Tlf. 72 36 22 32 - mail: madol@holb.dk

Ansvarsområder: 0. årgang, specialafdelingen og ressourcecenterets inklusionstilbud og visiteringsproces på Bjergmarken. Udvikling af visiteringsproces og styrkelse af sammenhængen mellem daginstitutioner og skole for børn med særlige behov.

Baggrund: Uddannet lærer i 2009 fra Holbæk Seminarium. Arbejdet som lærer, AKT og trivselskoordinator på Bjergmarkskolen


Annette Volfing Højager

Pædagogisk og daglig leder, Orø Skole og Børnehus

Tlf. 72 36 75 21 - mail: anvoh@holb.dk

Ansvarsområder: daglig leder for skole, SFO og børnehus

Baggrund: Uddannet lærer i 1989 fra Frederiksberg Seminarium. Arbejdet som lærer på Bjergmarkskolen, Orø Skole og Absalonskolen. Desuden tidligere tillidsrepræsentant og medlem af kredsstyrelsen i Holbæk Lærerkreds.

 


Mette Jensen

Pædagogisk leder, Ressourcecenter Holbæk By Skole

Tlf: 72 36 29 38 - mail: metjs@holb.dk

Ansvarsområder: leder af ressourcecenteret for Holbæk By Skole og Dagtilbud, visitation af specialtilbud

Baggrund: Uddannet lærer i 2004 fra Københavns Dag- og Aftenseminarium. Cand.pæd. i didaktik med speciale i relationsdidaktik i 2011 fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU. Arbejdet som Miljøterapeutisk skolelærer, Behandlingshjemmet Stutgården, Hillerød, Forebyggelseskonsulent, Center for Familie Og Rådgivning, Frederikssund kommune.


Skolebestyrelsen
Nis Rømer

Skolebestyrelsens formand

Tlf. 22 17 07 30

Email: nisroemer@gmail.com


Jasper Viltoft

Næstformand i skolebestyrelsen

Tlf. 29 68 48 28

Email: jasper.viltoft@gmail.com


Søren C. Therkelsen

Skolebestyrelsesmedlem
Forældrerepræsentant for Absalonskolen


Majken Durhuus Ramsing

Skolebestyrelsesmedlem
Medarbejderrepræsentant for Absalonskolen


Oliver

Skolebestyrelsesmedlem
Elevrepræsentant for Absalonskolen


Sisse Clementsen

Skolebestyrelsesmedlem
Forældrerepræsentant for Bjergmarkskolen


Kristian Frydkjær

Skolebestyrelsesmedlem
Forældrerepræsentant for Bjergmarkskolen


Michael Petersen

Skolebestyrelsesmedlem
Forældrerepræsentant for Bjergmarkskolen


Rene Krøier Sørensen

Skolebestyrelsesmedlem
Medarbejderrepræsentant for Bjergmarkskolen


Soma

Skolebestyrelsesmedlem
Elevrepræsentant for Bjergmarkskolen


Tais Larsen

Skolebestyrelsesmedlem
Forældrerepræsentant for Orø Skole


Anja Rosensværd

Skolebestyrelsesmedlem
Medarbejderrepræsentant for Orø Skole