Spring til indhold

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget.

Hvad er en skolebestyrelse?

Skolebestyrelsen godkender skolens budgetter og fastsætter bl.a. principper for:

 

  • Elevernes placering i klasserne
  • Samarbejde mellem skole og hjem
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, herunder lejerskoler, praktikophold m.m.
  • Styring af SFO'en
  • Kommunalbestyrelsen laver de mål og rammer som skolebestyrelsen skal arbejde indenfor.
  • Skolebestyrelsens sammensætning

 

Skolerne har selv lov til at sammensætte deres skolebestyrelse, ud fra de mindstekrav der er besluttet i Udvalget for Børn.

Som resultat af folkeskolereformen kan sammensætningen af skolebestyrelserne ændre sig lokalt. Skolerne har lov til at udpege repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv at sidde med i skolebestyrelsen. Formålet er, at aktører uden for skolen (men fra lokalområdet) kan bidrage til , at eleverne lærer på en ny og anderledes måde.

Skolebestyrelsen for Holbæk By skole er sammensat af en formand, en næstformand, syv forældrerepræsentanter, tre ledelsesrepræsentanter, tre medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter.

Du kan få indflydelse på dit barns skole ved at stille op ved skolebestyrelsesvalget.

Har du spørgsmål om skolebestyrelsen og valgperioden, og om hvordan du konkret kan sidde i bestyrelsen, så konkakt dit barns skoleleder.

De næste skolebestyrelsesvalg afholdes i foråret 2022.Feedback

Sidst opdateret

27.11.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

Fortælling og strategi for Holbæk By Skole

Mødekalender for 2020-2021

Fastlagte datoer for skolebestyrelsens møder i indeværende skoleår:

Mandag den 7. september 2020

Tirsdag den 6. oktober 2020

Onsdag den 4. november 2020 - temamøde

Torsdag den 3. december 2020 - aflyst idet mødetiden i stedet anvendes i forbindelse med temamødet i november.

Mandag den 4. januar 2021

Onsdag den 10. februar 2021

Torsdag den 11. marts 2021

Mandag den 12. april 2021

Tirsdag den 11. maj 2021

Onsdag den 9. juni 2021