Spring til indhold

Ferieplan og vigtige datoer

I Holbæk Kommune er der i gennemsnit 19 lukkedage for dagtilbud og SFO. Skolernes ferie- fridage er fastlagt for det indeværende og det kommende skoleår. Skolebestyrelsen på den enkelte skole kan dog vælge at omplacere enkelte dage og placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7.

Skolernes ferier og fridage

2020/2021

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 10. - 18. oktober (uge 42)
Juleferie  19. december - 3. januar
Vinterferie  13. - 21. februar (uge 7)
Påskeferie  27. marts - 5. april
St. bededag 30. april
Kr. Himmelfartsferie 13. maj - 16. maj 
Pinseferie 22. maj - 24. maj
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 26. juni - 10. august (første skoledag i 2021 er onsdag d. 11.august)

2021/2022

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 16. - 24. oktober (uge 42)
Juleferie  22. december - 2. januar
Vinterferie  12. - 20. februar (uge 7)
Påskeferie  9. - 18. april
St. bededag 13. maj
Kr. Himmelfartsferie 26. - 29. maj 
Pinseferie 4. - 6. juni
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 25. juni - xx. august (første skoledag i skoleåret 22/23 er endnu ikke fastlagt)

 

Lukkedage for SFO og dagtilbud

Dagtilbud og SFO i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der i gennemsnit holdes lukket 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30
  • Juleaftensdag (ingen fællespasning)
  • Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december)

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbud og skoler i de fire skole- og dagtilbudsområder tilbyder fællespasning på lukkedagene, på nær Grundlovsdag d. 5. juni og juleaftensdag d. 24.december.

Mulighederne for fællespasning annonceres 6 til 8 uger før lukkeperioden via Aula, og tilmeldingen foregår ligeledes her.

Fællespasning i sommerferien (uge 29 og 30) annonceres cirka 16 uger før.

 

Lukkedage 2020 Datoer  Fællespasning 
Påske 6. - 8. april Ja
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 22. maj Ja
Grundlovsdag 5. juni Nej
Uge 29 og 30 13. - 24. juli Ja
Juleaftensdag 24. december Nej
Mellem jul og nytår 28. - 31. december Ja

 

 Feedback

Sidst opdateret

22.06.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen