Spring til indhold

Tidsplan for skolebestyrelsesvalget på Orø

Følg med i de vigtige datoer for suppleringsvalget på Orø.

23. september 2020 - Skriftlig orientering om valget til skolebestyrelsen i opslag på AULA + NemBørn (Orø), brev i e-Boks, opslag på skolens hjemmeside og ved opslag i børnehuset. 

24. september – 8. oktober 2020 - Valglisten er hos administrationen. Spørgsmål og henvendelser skal foregå til Holbæk By Skoles administration.
Helle Katkjær hks@holb.dk tlf. 72 36 49 44
Cille Cebula Hansen cch@holb.dk tlf.72 36 89 44

7. oktober 2020 kl. 17.00 - Valgmøde i mødelokale ved Hallen på Orø. Jasper Viltoft og Morten Mygind Jensen orienterer om arbejdet i skolebestyrelsen, valgprocessen, og de fremmødte forældre har opstillingsmøde.

23. oktober 2020 - Sidste frist for anmeldelse af kandidat til skolebestyrelsen til Holbæk By Skoles administration.

26. oktober 2020 kl. 17.00 - Møde med de opstillede om opstillingsrækkefølge og derved evt. mulighed for fredsvalg. Mødet afholdes på Orø Skole. Morten Mygind Jensen deltager.

27. oktober 2020 kl. 9.00 - Frist for bemærkninger til opstillingsliste.

27. oktober kl. 9.00 - Beslutning om afholdelse af egentlig afstemning (valgbestyrelsen).

2. november 2020 - Frist for indlevering af beskrivelse til valgmateriale til valghandlingen fra kandidaterne.

4. november 2020 - Valgmaterialet udsendes til stemmeberettigede forældre.

16. november 2020 kl. 9.00 - Sidste frist for afstemning og valget optælles (valgbestyrelsen).

16. november 2020 - Valget offentliggøres i opslag på AULA og NemBørn samt på skolens hjemmeside.

27. november 2020 - Frist for klager til kommunalbestyrelsen over valget mm.Feedback

Sidst opdateret

28.09.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen