Spring til indhold

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen mangler en repræsentant fra Orø Skole og Børnehus, er det dig? OPDATERET 28. oktober: Suppleringsvalget er afsluttet med fredsvalg.

Skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole består af forældrevalgte repræsentanter fra alle skolens afdelinger. Der er aktuelt ikke nogen forældrerepræsentant fra Orø og ingen suppleanter.

Derfor afholdes et suppleringsvalg i henhold til Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk Kommune.
Valgperioden vil være fra 1. november 2020 til 31. juli 2022.

Der skal vælges én repræsentant og øvrige, der stiller op vil herefter være suppleanter til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen har besluttet, at formand, næstformand og områdeleder udgør valgbestyrelsen, der forestår afholdelse af valget.
Den samlede tidsplan for suppleringsvalget kan ses herunder.

Valgliste

Stemme- og opstillingsberettigede er alene de, der er optaget på valglisten. Hvis du har modtaget et brev om skolebestyrelsesvalget i e-Boks, har vi dig registreret som værende på valglisten, og du skal ikke foretage sig yderligere. Valgbare er forældre til børn i både børnehus og skole.

Man kan optages på valglisten i henhold til ”Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen”. Det sker efter en konkret vurdering. Hvis man har spørgsmål angående valglisten eller gerne vil optages på valglisten skal man kontakte en af Holbæk By Skole administrative medarbejdere (se nedenfor).

Optagelse på valglisten er typisk relevant for forældre, hvor ikke begge forældre, der bor sammen med barnet har forældremyndigheden, eller forældre, der er plejeforældre til børn.

Optagelse på valglisten skal være sket inden den 8. oktober kl. 9.00

Valgmøde

Der afholdes valgmøde i mødelokalet (1. sal) ved Orø Hallen den 7. oktober kl. 17.00 – ca. kl. 18.00. I mødet vil skolebestyrelsens næstformand Jasper Viltoft orientere om arbejdet i skolebestyrelsen og områdeleder Morten Mygind Jensen vil supplere med information om selve valget. Herefter vil der være mulighed for at drøfte evt. opstilling af kandidater.

Hvis du i øvrigt gerne vil høre nærmere om arbejdet i skolebestyrelsen er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsen formand eller næstformand. Kontaktoplysninger fremgår af Holbæk By Skoles hjemmeside.

Frist for anmeldelse af sit kandidatur er den 23. oktober kl. 9.00 til Holbæk By Skoles administration.

Hvis man har spørgsmål til valgprocessen, spørgsmål til om man er optaget på valglisten eller gerne vil anmelde sit kandidatur, kan dette ske til Holbæk By Skoles administration ved:
Helle Katkjær, hks@holb.dk tlf. 72 36 49 44 eller Cille Cebula Hansen, cch@holb.dk tlf.72 36 89 44

Opdatering 28/10-2020: Suppleringsvalget er afsluttet med fredsvalg.

Suppleringsvalget til skolebestyrelsen er afsluttet med fredsvalg. Der er afholdt valgmøde med de opstillede kandidater, og de har udarbejdet en opstillingsliste. Der er ikke indkommet bemærkninger til opstillingslisten.

Følgende er valgt:

Kirstine Stenz er valgt som forældrerepræsentant til skolebestyrelsen blandt forældrene på Orø Skole og Børnehus.

Følgende er valgt som suppleanter for forældrene til skolebestyrelsen i nævnte rækkefølge:
1. Linea Detterberg
2. Louise Hesselbjerg Rasmussen
3. Mikkel Hjalte Stilling- Buhl Zachariasen

Kirstine søger orlov i resten af 2020 grundet barsel, og derfor er det Linea, der deltager i skolebestyrelsens arbejde indtil årsskiftet 2020/2021.

Tidsplan for skolebestyrelsesvalget på Orø

Følg med i de vigtige datoer for suppleringsvalget på Orø.

23. september 2020 - Skriftlig orientering om valget til skolebestyrelsen i opslag på AULA + NemBørn (Orø), brev i e-Boks, opslag på skolens hjemmeside og ved opslag i børnehuset. 

24. september – 8. oktober 2020 - Valglisten er hos administrationen. Spørgsmål og henvendelser skal foregå til Holbæk By Skoles administration.
Helle Katkjær hks@holb.dk tlf. 72 36 49 44
Cille Cebula Hansen cch@holb.dk tlf.72 36 89 44

7. oktober 2020 kl. 17.00 - Valgmøde i mødelokale ved Hallen på Orø. Jasper Viltoft og Morten Mygind Jensen orienterer om arbejdet i skolebestyrelsen, valgprocessen, og de fremmødte forældre har opstillingsmøde.

23. oktober 2020 - Sidste frist for anmeldelse af kandidat til skolebestyrelsen til Holbæk By Skoles administration.

26. oktober 2020 kl. 17.00 - Møde med de opstillede om opstillingsrækkefølge og derved evt. mulighed for fredsvalg. Mødet afholdes på Orø Skole. Morten Mygind Jensen deltager.

27. oktober 2020 kl. 9.00 - Frist for bemærkninger til opstillingsliste.

27. oktober kl. 9.00 - Beslutning om afholdelse af egentlig afstemning (valgbestyrelsen).

2. november 2020 - Frist for indlevering af beskrivelse til valgmateriale til valghandlingen fra kandidaterne.

4. november 2020 - Valgmaterialet udsendes til stemmeberettigede forældre.

16. november 2020 kl. 9.00 - Sidste frist for afstemning og valget optælles (valgbestyrelsen).

16. november 2020 - Valget offentliggøres i opslag på AULA og NemBørn samt på skolens hjemmeside.

27. november 2020 - Frist for klager til kommunalbestyrelsen over valget mm.Feedback

Sidst opdateret

28.10.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen