Spring til indhold

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for ledelsen, personale og forældre. Deres opgaver er, at fastsætte principper for skolens virksomhed, at fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen og at godkende skolens budget og undervisningsmidler.

Formand

Nis Rømer

Tlf. 22 17 07 30

Email: nisroemer@gmail.com

Næstformand

Kristian Frydkjær

Tlf. 29 90 45 32

Email: kfrydkjaer@gmail.com

Skolebestyrelsens medlemmer

Absalonskolen

 

Søren C. Therkelsen

Forældrerep.

Tlf. 24 84 23 86 

Rico Drejer Hansen

Medarbejderrep.

 

Michael Larsen

Ledelsesrep.

Tlf. 72 36 73 82

Agnes

Elevrep.

 

Bjergmarkskolen

 

Sisse Clementsen

Forældrerep.

Tlf. 27 28 33 69

Jasper Viltoft

Forældrerep.

Tlf. 29 68 48 28

Michael Petersen

Forældrerep.

Tlf. 20 98 94 17

Rene Krøier Sørensen

Medarbejderrep.

 

Chamille

Elevrep.

 

Orø Skole

 

Tajs Larsen

Forældrerep.

Tlf. 53 85 44 39

Anja Rosensværd

Medarbejderrep.

 

Holbæk By Skole

 

Morten Mygind Jensen

Områdeleder

Tlf. 72 36 19 78

Skolebestyrelsens øvrige funktioner

Tajs Larsen er skolebestyrelsens repræsentant i Ø-rådet for Orø Børnehus og Skole.

Søren Terkelsen er skolebestyrelsens kontaktperson for forældre med børn i skolens specialtilbud.Feedback

Sidst opdateret

04.03.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen