Spring til indhold

Skal du ud og rejse? (opd. 5/10)

Husk, at karantæne-reglen på 14 dage fortsat er gældende. Det vil sige, at har dit barn været på rejse til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser, vil barnet først kunne komme i skole 14 dage efter hjemkomst.

 

Rejsevejledningerne ændres løbende, og vi anbefaler, at I holder jer opdateret før, under og efter en rejse. Hvis rejsevejledningen ændres fra gul til orange, imens barnet opholder sig i landet, eller efter barnet er hjemvendt fra landet, er opfordringen, at barnet bliver testet efter hjemkomst. Barnet kan i godt komme i skole og behøver ikke at blive hjemme, indtil der foreligger et testresultat.

De lande, som er orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning, kategoriseres som ’karantænelande’. Det vil sige alle ikke-nødvendige rejser frarådes. 

For lande, hvor rejsevejledningen er gul, opfordrer Udenrigsministeriet til ekstra forsigtighed. Hold dig opdateret om rejsevejledningen i landet og følg Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn har besøgt et land hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes? På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du se de enkelte landes opdaterede rejsevejledninger.

 

Regler for fravær

Reglerne for fravær for skoleelever skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Udenrigsministeriet fraråder kun alle ikke-nødvendige rejser. Familien afgør selv om en rejse er nødvendig (efter kriterierne for rejser med ’anerkendelsesværdigt formål’).

Nødvendige rejser
Hvis dit barn har været på en nødvendig rejse i udlandet, f.eks. for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde. Skolebørn, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, skal tilbydes fjernundervisning, og eleven skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Ikke-nødvendige rejser
Har dit barnet været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller karantæne-perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende karantæneperiode hjemme). Skolebørn, der har været på en ikke-nødvendig rejse (jf. Udenrigsministeriets rejsevejledninger) registreres som fraværende og tilbydes ikke fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomst.

Kontakt dit barns pædagogiske leder, hvis du er i tvivl om reglerne.Feedback

Sidst opdateret

19.10.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen