Spring til indhold

Coronavirus

Her på siden vil vi løbende dele de forholdsregler, som vi tager, for at mindske risikoen for smitte med coronavirus.

På Holbæk By Skole er vi forberedte på, at smitte med coronavirus kan ske hos os. Alle elever og medarbejdere gør hver dag deres bedste for at minimere smitterisikoen for coronavirus ved at vaske hænder, holde afstand hvor det er muligt, lave aktiviteter udenfor og blive hjemme ved tegn på sygdom. Det skal der lyde en stor ros og tak for.

Hvis en elev eller medarbejder bliver testet positiv for covid-19 (coronavirus) så har vi helt faste procedurer, der træder i kraft i forhold til hjemsendelse og smitteopsporing. Områdeleder løbende være i dialog med både den pædagogiske leder og kommunens sundhedsfaglige corona-tovholder. Det vil også være i samarbejde med dem, at der træffes beslutning om smitteopsporing, og hvem der skal sendes hjem. 

Information på andre sprog

Har du brug for information på andre sprog? Do you need information about coronavirus in other languages? På Udlændingestyrelsens hjemmeside er der information på arabisk, farsi, dari, polsk, tyrkisk, urdu, kurdisk, somali og tigrinya.

Oversatte materialer om coronavirus (COVID-19)

Nødundervisning for 6. årgang på Absalonskolen

Der er truffet beslutning om at gennemføre nødundervisning for 6. årgang på Absalonskolen fra mandag 26. oktober 2020.  

En elev i 6. klasse blev torsdag d. 22. oktober testet for Covid-19 og fik fredag d. 23. positivt svar. Tre 6. klasser (ca. 70 elever) samt de tilknyttede lærere blevet hjemsendt d. 24. oktober. Elevens klasse samt en anden 6. klasse er defineret som nære kontakter, da der er dispenseret for afstandskrav, og de skal testes på 4.- og 6.-dagen fra sidste mulige eksponering (tirsdag d. 20.). En tredje 6. klasse er hjemsendt til 1 test (screening).

Forventningen er, at de testede elever får svar på 1. test i løbet af de næste dage, og at nødundervisningen derfor forløber til senest fredag d. 30. oktober.

Skal du ud og rejse? (opd. 5/10)

Husk, at karantæne-reglen på 14 dage fortsat er gældende. Det vil sige, at har dit barn været på rejse til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser, vil barnet først kunne komme i skole 14 dage efter hjemkomst.

 

Rejsevejledningerne ændres løbende, og vi anbefaler, at I holder jer opdateret før, under og efter en rejse. Hvis rejsevejledningen ændres fra gul til orange, imens barnet opholder sig i landet, eller efter barnet er hjemvendt fra landet, er opfordringen, at barnet bliver testet efter hjemkomst. Barnet kan i godt komme i skole og behøver ikke at blive hjemme, indtil der foreligger et testresultat.

De lande, som er orange i Udenrigsministeriets rejsevejledning, kategoriseres som ’karantænelande’. Det vil sige alle ikke-nødvendige rejser frarådes. 

For lande, hvor rejsevejledningen er gul, opfordrer Udenrigsministeriet til ekstra forsigtighed. Hold dig opdateret om rejsevejledningen i landet og følg Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit barn har besøgt et land hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes? På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du se de enkelte landes opdaterede rejsevejledninger.

 

Regler for fravær

Reglerne for fravær for skoleelever skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser. Udenrigsministeriet fraråder kun alle ikke-nødvendige rejser. Familien afgør selv om en rejse er nødvendig (efter kriterierne for rejser med ’anerkendelsesværdigt formål’).

Nødvendige rejser
Hvis dit barn har været på en nødvendig rejse i udlandet, f.eks. for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde. Skolebørn, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, skal tilbydes fjernundervisning, og eleven skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Ikke-nødvendige rejser
Har dit barnet været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, så tæller karantæne-perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende karantæneperiode hjemme). Skolebørn, der har været på en ikke-nødvendig rejse (jf. Udenrigsministeriets rejsevejledninger) registreres som fraværende og tilbydes ikke fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomst.

Kontakt dit barns pædagogiske leder, hvis du er i tvivl om reglerne.Feedback

Sidst opdateret

27.10.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

Symptomer på coronavirus

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza:

  • feber
  • tør hoste
  • træthed

 

Andre tidlige, men mindre hyppige symptomer, kan bl.a. være

  • hovedpine
  • muskelsmerter
  • ondt i halsen
  • kvalme
  • tab af smags- og lugtesans

Børn med tegn på sygdom ikke må møde i skole. Børn må komme i skole, når de har været symptomfri i 48 timer. Hvis der opstår tegn på sygdom i skoletiden, vil barnet blive sendt hjem hurtigst muligt.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece "Til dig, der har symptomer på COVID-19"

 

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

Hjælpeordning til forældre ved pasning af børn pga. COVID-19

Som forælder kan du søge om dagpenge, hvis du skal passe dit barn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været i nær kontakt med en eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet.
Det gælder for børn, der er hjemsendt eller testet positiv i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020.

Læs mere om ordningen på borger.dk