Spring til indhold

Indsatsområder og udviklingsaktiviteter

Holbæk Danner Skole integrerer kommunalbestyrelsens strategi for Fremtidens Folkeskole fra 2011 med den nationale reform af folkeskolen, der trådte i kraft 2014.

Indsatsområderne

Holbæk Danner Skole

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner, som er udtrykt i kommunalbestyrelsens Børne- og Ungepolitik fra 2012, Strategi for Fremtidens Folkeskole fra 2011 og den nationale reform af folkeskolen, der trådte i kraft den 1. august 2014.

Holbæk Danner Skole samler de politiske ambitioner for folkeskolen og beskriver skolernes pædagogiske og organisatoriske oversættelse af det politiske mandat i form af otte pejlemærker for udvikling af området.

Det er meningen, at pejlemærkerne efterfølgende omsættes til beslutninger og handlinger på den enkelte skole. Desuden skal de anvendes i den fælles tilrettelagte kompetence- og organisationsudvikling. Endelig er pejlemærkerne grundlaget for den løbende dialog og udviklingssamtale mellem chefen for skoler og uddannelse og så den enkelte skoles ledelse.

Pejlemærkerne bygger på otte arbejdsgruppers input til indhold i otte temaer, som udspringer af folkeskolereformen.

Læs mere om Holbæk Danner Skole her

Udviklingsaktiviteter

Se Holbæk By Skoles aktuelle og fremtidige udviklingsaktiviteter her.

Fortælling og strategi for Holbæk By SkoleFeedback

Sidst opdateret

26.06.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

SFO og klub har plads til alle

På kampagnesiden "folkeskolen.holbaek.dk" kan du læse om, hvad SFO og klub i Holbæk Kommunes fire skoleområder kan tilbyde dig og dit barn.

Se også den 2 min lange video, hvor du kan opleve tryghed, fællesskab, omsorg og en voksen hånd at holde i.

Klik ind på siden her.