Spring til indhold

Absalonskolen

På Absalonskolen arbejder vi hårdt på at skabe tilbud og udfordringer til alle skolens børn.

Om Absalonskolen

Absalonskolen blev etableret i august 2005. Den blev til ved en sammenlægning af de to gamle Holbækskoler, Søndre Skole og Slotsmarksskolen, der flyttede ind i en helt ny og moderne skolebygning i efteråret 2005. Ved sammenlægningen blev alle gamle strukturer brudt op, og en ny skole blev etableret helt fra bunden.

Den 1. august 2012 blev en ny skolestruktur indført i Holbæk Kommune. Absalonskolen blev lagt sammen med Orø Skole, og skiftede herefter navn til Isefjordskolen.

I forbindelse med indførelse af ny skolestruktur den 1. august 2016 blev Holbæk Kommunes otte skoledistrikter lagt sammen til fire. Isefjordskolen blev lagt sammen med Sofielundskolen, og afdelingen skiftede herefter navn til Afdeling Absalon.

Den 28. august 2019 besluttede Udvalget for Børn og Skole, at forenkle navnene på skoleafdelingerne med virkning fra uge 43. Herefter kom skolen igen til at hedde Absalonskolen.

Absalonskolen danner ramme om ca. 700 elevers udvikling og skolegang fra 0.-9. klasse. Indtil sommeren 2007 var kommunens 10. kl. center med ca. 100 elever også tilknyttet skolen.

Skolen rummer kommunens modtagelsesklasser, som giver skoletilbud til elever, der er kommet til landet for nylig og endnu ikke taler dansk.

Eleverne kommer fra blandede bebyggelser, og ca. 20% af skolens elever har en anden etnisk baggrund end dansk fordelt på 15-20 forskellige nationer rundt om i verden. Vores blandede børnegruppe er udgangspunkt for en fleksibel skole, hvor vi arbejder hårdt på at skabe tilbud og udfordringer til alle skolens børn.

Absalonskolen er opdelt i tre afdelinger: indskoling (0.-3. klasse), mellemtrin (4.-6.klasse) og overbygning (7.-9.klasse). I indskoling og på 4. klassetrin indgår undervisningsdel og fritidsdel i en helhed med fælles fokus. Hver afdeling fungerer som en ”selvstændig” enhed, hvor der er tilknyttet en medarbejdergruppe og en afdelingsledelse. Det betyder, at man som elev eller forældre vil opleve at være tilknyttet en meget mindre skole, hvor miljøet er overskueligt, og hvor lærere, pædagoger og elever kender hinanden.Feedback

Sidst opdateret

11.05.2020

Ansvarlig redaktør

Heidi Gry Nielsen

Kontakt Absalonskolen

Vandtårnsvej 3

4300 Holbæk

Tlf. 72 36 70 10

E-mail: holbaekbyskole@holb.dk

Find Absalonskolen

Følg Absalonskolen på Facebook